Advocatenkantoor Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation

Op zoek naar een advocatenkantoor met een gespecialiseerde advocaat familierecht of erfrechtspecialist? Advocatenkantoor Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation kan u bijstaan voor juridische dienstverlening. Iedere advocaat heeft bepaalde rechtsgebieden waarin ze gespecialiseerd zijn. Bij Peeters Familierecht kunt u terecht voor advies en hulp bij uw scheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of beëindiging van uw samenleving. Maar ook als u hulp nodig heeft bij een geschil over alimentatie, omgang, co-ouderschapsregelingen en in het erfrecht. Mr Marianne Peeters staat u graag bij als erfrechtspecialist, familierecht advocaat, alimentatie advocaat of mediator echtscheiding.

Advocatenkantoor

Expertise advocatenkantoor

Een advocatenkantoor kan zich richten op meerdere rechtsgebieden. Peeters Familierecht heeft ervoor gekozen om zich te richten op één specifiek rechtsgebied, namelijk het familierecht en het erfrecht. Bewaken van de kwaliteit van advocaten is ook door de Orde van Advocaten tot speerpunt gemaakt en dan is specialisatie een must. Elk rechtsgebied gaat namelijk gepaard met veel regels en wetten waar een advocaat uitgebreide kennis over moet bezitten. Alleen dan is de advocaat in staat om zijn of haar cliënten naar behoren te adviseren en zo nodig ook voor diegene ten strijde te trekken in de rechtszaal. Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation kan u bijstaan als:

 • Advocaat familierecht
 • Mediator echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbreking samenleving
 • Erfrechtadvocaat

Rechtsgebieden advocaat en mediator

Het advocatenkantoor Peeters Familierecht bezit expertise op de volgende rechtsgebieden:

 • Kinderalimentatie / partneralimentatie
 • Echtscheiding, ontbinding/beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Verbreking / beëindiging samenleving
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden/verdeling gemeenschap van goederen
 • vaststellen / wijzigen zorg- en omgangsregelingen, co-ouderschapsregelingen
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Erfrecht / legitieme portie
 • Onderbewindstelling / mentorschap / ondercuratelstelling
 • Voornaamswijzigingen

Advocatenkantoor inschakelen als adviseur

U kunt een advocatenkantoor ook benaderen als adviseur wanneer u met uw (ex)partner deelneemt aan een mediation. Een mediator echtscheiding geeft u geen advies en is altijd onpartijdig. Als u uzelf ervan wilt verzekeren dat uw eigen persoonlijke belangen worden behartigd, ook in mediation, kan mr. Marianne Peeters u bijstaan in dit traject. Zij kan bijvoorbeeld bekijken of de huwelijkse voorwaarden wel goed worden afgewikkeld, of er nog vergoedingsrechten zijn en of u geen kansen misloopt bij de vaststelling van de alimentatie.

Grip op de kosten

Een advocaat inschakelen brengt natuurlijk kosten met zich. Om u hierin tegemoet te komen, biedt Peeters Familierecht u het eerste telefonische kennismakingsgesprek van een half uur kosteloos aan. Tijdens dit gesprek kunt u uw eerste vragen stellen en wordt er bekeken wat Mr Marianne Peeters voor u kan betekenen. Tevens kan besproken worden of u in aanmerking komt voor een vergoeding van kosten van rechtsbijstand van uw rechtsbijstandverzekering. Marianne Peeters is aangesloten bij de vFAS wat één van de vereisten is om een vergoeding te ontvangen vanuit die rechtsbijstandsverzekering.

 

Ervaren en betaalbaar advocatenkantoor bij scheiden

Peeters Familierecht is bevoegd, gediplomeerd en ervaren als het gaat om een (echt)scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenleving. U kunt hier terecht als u op zoek bent naar een advocaat of mediator. Met bijna 15 jaar ervaring bent u ervan verzekerd dat u passend en goed juridisch advies en bijstand ontvangt.