Alimentatie Advocaat voor uw belangen

Een alimentatie advocaat kan u bijstaan tijdens uw scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenleving. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u partneralimentatie en/of kinderalimentatie moet betalen of kunt ontvangen. U kunt de hoogte van het bedrag vastleggen met de hulp van een mediator, via overleg en onderhandelen met behulp van een advocaat met uw ex-partner of zijn of haar advocaat, of via de rechter. In dat geval is het verstandig een alimentatie advocaat in te schakelen zodat de zaken in uw belang worden geregeld. Advocatenkantoor Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation kan u hierbij bijstaan. Als ervaren alimentatie advocaat en advocaat gespecialiseerd in het familierecht kan zij met veel toewijding en passie uw belangen behartigen en u tevens bijstaan bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of verdeling van de gemeenschap van goederen.

Alimentatie advocaat

Wat houdt partneralimentatie in?

Wanneer een stel gaat scheiden en één van hen kan niet voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud, dan heeft die persoon (mogelijk) recht op partneralimentatie. Een alimentatie advocaat bestudeert de inkomensgegevens van de betrokken partijen, kijkt wat men tijdens het huwelijk uitgaf aan kosten van de huishouding en maakt alimentatieberekeningen. Ook kan de aanwezigheid van vermogen een rol spelen bij de vraag of iemand recht heeft op partneralimentatie respectievelijk bij de vraag of iemand in staat is om alimentatie te betalen. Zo oordelen rechters soms dat je moet interen op je vermogen (= je vermogen gebruiken om in je dagelijkse kosten van levensonderhoud te voorzien), maar dat hangt vooral af van de hoogte van het vermogen en bijkomende omstandigheden.

Als u uzelf laat vertegenwoordigen door Mr Marianne Peeters als alimentatie of familierecht advocaat weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft of dat u nooit meer betaalt dan uw draagkracht toelaat.

Waar moet u aan denken bij kinderalimentatie?

Wanneer u gaat scheiden, blijven jullie als ouders allebei verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Na de scheiding moeten er afspraken gemaakt worden over deze kosten. Maar dat niet alleen, er moeten ook omgangsregelingen of zorgregelingen worden vastgesteld en er zal een ouderschapsplan moeten komen. Er dient een bedrag aan kinderalimentatie te worden vastgesteld of – in overleg – kan tot een kinderrekening worden gekomen waarvan de uitgaven worden gedaan. In dat geval zal moeten worden gekeken wie welke bijdrage betaalt op die kinderrekening, maar ook wat er met de kinderbijslag moet gebeuren. Ook bij een kinderrekening kan het nodig zijn om nog een bedrag aan kinderalimentatie aan de minstverdienende ouder te betalen. Mr. Marianne Peeters zal u als advocaat hierbij adviseren of als mediator het gesprek hierover begeleiden. Vooralsnog lijkt het erop dat een kinderrekening niet via de rechter kan worden afgedwongen, zodat dit alleen in overleg/mediation, buiten de rechter om, kan worden overeengekomen. Voor beide opties kunt u terecht bij advocatenkantoor Peeters Familierecht Advocatuur en Mediation.

Is de situatie veranderd?

Het komt vaak voor dat de situatie dusdanig verandert, dat er ook wijzigingen nodig zijn in de hoogte van de alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer het inkomen hoger of lager is dan op het moment dat de alimentatieberekening werd gemaakt. Als u de alimentatie wilt wijzigen, kunt u dit eerst aan de orde stellen bij uw ex-partner. Als blijkt dat hij of zij niet open staat voor een wijziging in onderling overleg, dan kunt u voorstellen om een mediator in te schakelen, zodat u in mediation de opties met elkaar kunt bespreken. Als de ander dat ook niet wil, dan kun je eerst informatie inwinnen bij een advocaat en proberen alsnog in overleg tot afspraken te komen. Als dat niet lukt, dan kun je de rechter vragen hierover een beslissing te nemen. Houdt er wel rekening mee dat de rechter de ingangsdatum van de gewijzigde alimentatie vaak koppelt aan de datum dat een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie is ingediend bij de rechtbank. Wacht daar dus niet (al) te lang mee. Maar ook dan heeft mediation in eerste instantie de voorkeur boven een vaak lange procedure.

Ervaren alimentatie advocaat

Mr Marianne Peeters is een ervaren alimentatie advocaat die met grote toewijding en betrokkenheid voor uw belangen opkomt. Daarnaast is Marianne Peeters ook zeer deskundig als mediator. Bel voor meer informatie: 0348-220100.