Op zoek naar een ervaren en vakkundig familierecht advocaat in IJsselstein?

Bent u op zoek naar vakkundig advies en doortastende juridische ondersteuning in IJsselstein? Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation staat voor u paraat voor al uw juridische vraagstukken of geschillen. Mr. Marianne Peeters is sinds 2016 haar eigen nichekantoor gestart in Woerden nadat zij bijna 15 jaar werkzaam is geweest als advocaat en mediator in echtscheidingen, alimentatiezaken en andere kwesties waarbij kinderen betrokken zijn. Haar advocatenkantoor kenmerkt zich door een grote  betrokkenheid, toewijding en goede resultaten. Als u Marianne Peeters inschakelt als uw advocaat familierecht heeft u iemand die u bijstaat met veel ervaring en die u te allen tijde van deskundig advies kan voorzien, ook voor degenen die in IJsselstein wonen. Peeters Familierecht is naast deskundig en vakbekwaam zich ook bewust van de noodzaak tot het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde dienstverlening door zich in te spannen voor constructief overleg buiten de rechter om ter voorkoming van procedures.

IJsselstein

Familierecht advocaat IJsselstein

Wanneer een relatie onverhoopt sneuvelt, moeten er veel zaken geregeld worden. Als u met uw (ex)partner niet tot afspraken kunt komen, is het verstandig een advocaat familierecht of alimentatie advocaat in te schakelen die opkomt voor uw belangen. Denk aan een goede afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, verdeling van gemeenschap van goederen, naamswijziging en alimentatie. Afspraken over deze zaken zullen op juridisch sluitende wijze worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst, met oog voor fiscale consequenties van de te maken afspraken (zonodig met inschakeling van een fiscalist als de belangen die spelen, dit vergen).
Hebben jullie kinderen, dan zal de aandacht in eerste instantie gericht zijn op het vaststellen van een omgangsregeling of co-ouderschapsregeling en het opstellen van een ouderschapsplan, ook als niet voor mediation wordt gekozen. In een procedure zal de rechter u als ouders namelijk altijd vragen waarom er geen ouderschapsplan is en soms wordt dan alsnog verwezen naar mediation.
Mocht u nu financiële moeilijkheden hebben, dan is het starten van een voorlopige voorzieningenprocedure een optie. Dit soort mogelijkheden nemen wij samen door en we bespreken de te volgen strategie.
Om ervoor te zorgen dat u weet waar u recht op heeft en wat u kunt verwachten in een procedure zodat u zich beter kunt voorbereiden in een onderhandelingstraject of in een gerechtelijke procedure, zal Mr Marianne Peeters u hierover informeren en begeleiden. Dit is erg belangrijk in een tijd waarin er zoveel op u af komt dat u dit mogelijk niet allemaal zelf kunt overzien.

Mediator echtscheiding

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u en uw (ex)partner een dusdanige relatie met elkaar hebben dat de breuk als erg spijtig wordt ervaren, maar dat jullie wel in staat zijn om met elkaar te praten over de gevolgen van de scheiding. Jullie hebben dan oog voor eventuele gemeenschappelijke belangen, waarbij u dan vooral moet denken aan het belang van uw gezamenlijke kinderen. In dat geval kunt u Peeters Familierecht inschakelen als mediator echtscheiding, ook als u in IJsselstein woonachtig bent. Ons kantoor in Woerden is goed bereikbaar met openbaar vervoer of met de auto.
Een mediator is onpartijdig en handelt naar de belangen van beide partijen zodat er een eerlijke, en voor beide partijen acceptabele, afwikkeling is van de huwelijkse voorwaarden of verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap inclusief een goede weloverwogen regeling voor de kinderen die wordt vastgelegd in een ouderschapsplan. Mocht u al een mediator hebben die het proces begeleidt, dan kan het soms goed voor u zijn om een adviseur in te schakelen die bekijkt of uw belangen bij de voorgenomen afspraken wel voldoende in ogenschouw zijn genomen. Ook in dit geval staat Marianne Peeters graag aan uw zijde om voor u op te komen tijdens dit mediationtraject.

Familierecht en alimentatie advocaat te IJsselstein, bel Peeters Familierecht

Wilt u iemand die naar u luistert, betrokken is en met toewijding uw belangen behartigt? Bel dan advocatenkantoor Peeters Familierecht. Ook voor mediation bent u hier aan het juiste adres. Bel voor meer informatie geheel vrijblijvend vanuit IJsselstein naar: 0348-220100.