Extra nieuws over indexeringspercentage per 1 januari 2019:

Het indexeringspercentage voor alimentatie is per 1 januari 2019 vastgesteld op 2%. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie die door partijen is overeengekomen of die is vastgesteld door de rechter met ingang van 1 januari 2019 moet worden verhoogd met een percentage van 2%. De alimentatieplichtige dient uit eigen beweging ervoor te zorgen dat de alimentatie die voor de maand januari 2019 moet worden betaald, wordt verhoogd met genoemd percentage. Het is overigens mogelijk dat de indexering in de overeenkomst (of door de rechter) is uitgesloten. Controleer de specifieke bepalingen in de door u gesloten overeenkomst of in de beslissing van de rechter. In onderstaande link treft u ook de indexeringspercentages over voorgaande jaren aan.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60162.html

Loading RSS Feed