Nichekantoor familie- en erfrecht

Per 1 mei 2016 is mr. Marianne Peeters gestart met haar nichekantoor in hartje Woerden. Met de door Marianne Peeters opgedane ervaring als het gaat om mediations en procedures op het gebied van (echt)scheiding, alimentatie en het erfrecht kunt u ervan uitgaan dat wordt gekozen voor de meest constructieve manier om tot het gewenste doel te komen. Dit kan zijn mediation of het voeren van onderhandelingen met de andere partij en/of zijn of haar advocaat, maar soms past het voeren van een procedure beter bij de zaak. U kunt in ieder geval persoonlijke aandacht, betrokkenheid en toewijding verwachten van Marianne Peeters zodat een keuze wordt gemaakt die bij u past.

Specifieke deskundigheid

Marianne Peeters heeft in het verleden als advocaat bij een middelgroot advocatenkantoor in de regio vele ondernemers en particulieren bijgestaan in hun (echt)scheiding, alimentatieverzoek of andere zaken op het terrein van het personen- en familierecht en het erfrecht. Er wordt vaak onderschat hoeveel er precies geregeld moet worden en om die reden blijven veel zaken soms onbesproken en ongeregeld. Marianne Peeters stelt zich altijd tot doel om cliënten tot weloverwogen keuzes te laten komen en dat kan alleen als zij voldoende geïnformeerd worden over hun positie.

Ervaring en opleiding

Marianne Peeters heeft zich door ervaring en intensieve opleiding (IMFO – vFAS), intervisie, deelname aan jaarlijkse congressen voor familierechtadvocaten en regelmatige bestudering van vakliteratuur en jurisprudentie bekwaamd in het op constructieve wijze aanpakken van zaken en zij zal u onomwonden uitleggen hoe zij uw positie in een bepaalde zaak ziet. Marianne Peeters heeft passie voor haar vak!

Ondernemers

In veel van haar mediations zijn ondernemingen en ondernemingsrechtelijke belangen betrokken. Of wellicht heeft niet u maar uw (ex)partner een onderneming en acht u het om die reden van belang dat kennis van zaken op dat terrein aanwezig is. Ook dan kunt u bij Marianne Peeters terecht voor deskundig advies.

Indien nodig wordt er samengewerkt met andere professionals op dit terrein, zoals een accountant of business valuator, fiscalist, pensioenexpert of financieel adviseur, zodat u op weloverwogen wijze tot beslissingen kunt komen over de voorgelegde kwestie.

Particulieren

U hoeft zeker geen ondernemer te zijn om in Marianne Peeters een belangenbehartigster te vinden die u met raad en daad bijstaat. Vaak zijn de belangen zodanig dat u er waarde aan zult hechten te worden voorzien van goed advies, zodat er achteraf geen zaken blijken te zijn die ongeregeld zijn gebleven. Ook wilt u geen afspraken maken die – naar later blijkt – juridisch gezien niet goed stand houden. Marianne Peeters maakt u graag wegwijs in alles wat er geregeld moet worden en zij zal zich ervoor inspannen dat u niet te maken krijgt met verrassingen achteraf.