Gratis (telefoon)gesprek en passend inloopspreekuur

Peeters Familierecht biedt u (en uw partner) graag een gratis telefoongesprek of bespreking van een half uur aan als kennismaking, om uw eerste vragen te beantwoorden en om te bekijken wat mr. Marianne Peeters voor u kan betekenen. Ook zal zij bekijken of het haar vrijstaat voor u op te treden. Wij vinden het belangrijk dat wederzijds wordt bekeken of u bij ons kantoor aan het juiste adres bent. Deze investering in tijd om vrijblijvend kennis te kunnen maken, geeft u de kans om u beter te oriënteren over uw mogelijkheden.

Peeters Familierecht komt u graag tegemoet in de wens om gebruik te kunnen maken van een spreekuur op een dag en tijd van uw eigen voorkeur. Een vast tijdstip voor een inloopspreekuur biedt Peeters Familierecht dan ook niet, omdat ervaring uit het verleden heeft geleerd dat er meer behoefte bestaat aan een flexibel tijdstip waarop kan worden kennisgemaakt en waar u uw vragen kunt stellen. In een half uur tijd kunt u vrijblijvend met Marianne Peeters kennismaken en spreken over de mogelijkheden.

Rechtsbijstandsverzekering

Tijdens dit half uur kan ook met u worden gesproken over de mogelijkheid dat u op basis van uw rechtsbijstandverzekering in aanmerking komt voor vergoeding van kosten die voor een echtscheidingsprocedure, mediation of juridische bijstand in verband met conflicten over erfrechtelijke aangelegenheden worden gemaakt. Inmiddels bieden steeds meer verzekeringen daarvoor dekking. Marianne Peeters is bereid om voor u bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheid van vergoeding van de kosten voor haar werkzaamheden. Uiteraard kunt u zelf ook alvast informeren naar de dekking onder uw verzekering.

Een groot aantal verzekeraars stellen als voorwaarde voor de dekking van door u gemaakte kosten dat de betrokken advocaat/mediator is aangesloten bij een specialisatievereniging. De vFAS is een dergelijke vereniging waarbij mr. Marianne Peeters is aangesloten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Een andere optie is de mogelijkheid dat u gelet op uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde of gefinancierde rechtsbijstand. Peeters Familierecht neemt slechts een beperkt aantal zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand aan, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een mediationtoevoeging voor één van beide partijen. Zij is geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand en voldoet aan de nodige opleidingseisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan bijstand in zaken op het terrein van het familierecht. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Uiteraard kan Marianne Peeters u hierover ook meer vertellen. Mocht zij uw zaak niet aannemen dan kan zij u uiteraard verwijzen naar een advocaat die de zaak wel voor u kan oppakken.

Uurtarief

Indien u besluit Marianne Peeters in te schakelen als uw advocaat of mediator dan zal zij op betalende basis haar werkzaamheden voor u verrichten. Voor de actuele tarieven kunt u contact met haar opnemen.

Grip op de kosten

Marianne Peeters is zich ervan bewust dat u zicht wilt hebben op de kosten. Om die reden is het van belang om hierover heldere afspraken te maken. U ontvangt in beginsel één keer per maand een nota, tenzij er in een bepaalde maand weinig werkzaamheden zijn verricht. Afhankelijk van de voorliggende kwestie zal Marianne Peeters u zoveel mogelijk sturing geven in zaken die u zelf kunt doen. Op die manier kunnen de kosten beheersbaar worden gemaakt. Dat is ook de reden waarom zij geen opslag voor kantoorkosten in rekening brengt.