Werkwijze als advocaat

Soms is mediation niet mogelijk of wil één van de partijen daaraan niet deelnemen. In dat geval bestaat de mogelijkheid van een eenzijdig traject waarbij een gerechtelijke procedure niet uitgesloten of soms zelfs onafwendbaar is.

Marianne Peeters heeft als echtscheidingsadvocaat ruime proceservaring om u doortastend en met oog voor uw specifieke belangen bij te staan. Goed onderbouwde adviezen en bepaling van de te hanteren strategie is daarbij onontbeerlijk.

Plan van aanpak

Voordat een procedure wordt gestart, wordt de mogelijkheid van overleg met de andere partij, ook als die partij een eigen advocaat heeft, overwogen en in de meeste gevallen ook succesvol beproefd. Een plan van aanpak wordt besproken en in overleg met u gemaakt.

U krijgt een helder beeld van uw positie in een echtscheidingsprocedure en wat u van een dergelijke procedure kunt verwachten. Dat geldt uiteraard ook voor een procedure tot wijziging van alimentatie of een procedure waarbij kinderen zijn betrokken of een andere procedure waarvoor u Peeters Familierecht inschakelt.

Vastlegging afspraken

Als alsnog in overleg tot afspraken wordt gekomen, worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. De afspraken over de kinderen zullen worden bekrachtigd in een ouderschapsplan of een vaststellingsovereenkomst.

Beslissing rechter

Als niet tot afspraken kan worden gekomen, dan resteert slechts het vragen van een beslissing van de rechter. Er zal uiteraard samen met u een strategie worden bepaald om tot een maximaal resultaat en een correcte beslissing van de rechter te komen.