Huwelijkse voorwaarden en scheiden

Heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld toen u ging trouwen? Wanneer u gaat scheiden moeten deze huwelijkse voorwaarden afgewikkeld worden. Dit is vaak complexer dan in eerste instantie lijkt. Om die reden is het verstandig om een deskundige in te schakelen die u hierbij kunt helpen. Hiervoor kunt u terecht bij Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation. Mocht het contact met uw (ex)partner nog goed zijn, dan kunt u een mediator vragen om u bij te staan bij in uw echtscheiding en bij de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Is uw onderlinge relatie dermate ontwricht dat u niet gezamenlijk tot afspraken kunt komen? Laat u dan bijstaan en adviseren door een advocaat familierecht of alimentatie advocaat.

Huwelijkse voorwaarden

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Voordat u ging trouwen of tijdens uw huwelijk kunt u besluiten om huwelijkse voorwaarden te sluiten. Er zijn meerdere varianten, zoals:

  • Koude uitsluiting: u deelt niets met elkaar
  • Beperkte gemeenschap: u deelt sommige dingen samen, zoals een woning, dit spreekt u van te voren af
  • Verrekenbeding: ieder behoudt zijn eigen vermogen (wat van A is, blijft van A, wat van B is, blijft van B), maar alle inkomsten of een deel van het inkomen wordt verrekend

Problemen met afwikkeling huwelijkse voorwaarden

De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden wordt door veel mensen die gaan scheiden onderschat. Als ervaren advocaat familierecht ziet Marianne Peeters vaak dat mensen niet goed op de hoogte waren van de inhoud van de huwelijksvoorwaarden. Of dat ze tijdens het huwelijk niet gehandeld hebben volgens de voorwaarden. Een andere factor dat het maken van afspraken bij een scheiding lastiger maakt als er huwelijkse voorwaarden zijn, is dat er in de loop der jaren veel rechtspraak is ontstaan over verrekenbedingen en dit zelfs tot nieuwe wetgeving heeft geleid. Dat kan tijdens de scheiding soms behoorlijk verwarrend zijn, omdat de rechtspraak meestal ook aangeeft hoe moet worden omgegaan met uw huwelijkse voorwaarden. Een familierecht advocaat of een mediator kan u hierbij adviseren of informeren.

Geschillen? Schakel een advocaat in

Kunt u er samen niet uitkomen? Laat u dan bijstaan door een familierecht advocaat zodat er voor uw belangen gestreden wordt. Ook in het geval van huwelijkse voorwaarden kan een advocaat familierecht ervoor zorgen dat uw belangen worden behartigd. Het advocatenkantoor Peeters Familierecht kan u hierbij helpen. Mr Marianne Peeters strijdt met veel toewijding en betrokkenheid voor uw belangen.

Hulp bij afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Of u nu vreedzaam uit elkaar gaat of met ruzie: het is altijd goed om een expert in te schakelen voor de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Advocatenkantoor Peeters Familierecht Advocatuur & Mediation kan u adviseren en helpen bij deze afwikkeling. Zowel als mediator echtscheiding als advocaat familierecht.