Werkwijze als mediator

Mr. Marianne Peeters staat u bij als u en uw (ex)partner middels mediation tot de afwikkeling van de gevolgen van uw echtscheiding, beëindiging van uw geregistreerd partnerschap of uw samenleving (met of zonder samenlevingscontract) willen komen.

Als vanzelfsprekend wordt daarbij uitvoerig stilgestaan bij de beslissingen die over de minderjarige en jongmeerderjarige kinderen moeten worden genomen om te komen tot een ouderschapsplan.

Informatie over mogelijkheden

U zult informatie over de mogelijkheden en juridische houdbaarheid van de te maken afspraken ontvangen.

Afspraken over de kinderen (ouderschapsplan)

Voor de kinderen zal een zorgregeling moeten worden overeengekomen en we zullen dan ook spreken over de precieze invulling daarvan en over andere praktische zaken die geregeld moeten worden voor uw kinderen. Ook kinderalimentatie is onderwerp van gesprek. Als er na betaling van kinderalimentatie nog ruimte is voor partneralimentatie zullen wij bespreken welke aanspraken er zouden kunnen bestaan.

Verdeling of verrekening van vermogen

De vermogensrechtelijke kant vereist de nodige juridische kennis om tot een effectieve afwikkeling daarvan te komen. U kunt dan denken aan afspraken over eventuele lijfrentes en levensverzekeringen, bank- en spaarrekeningen, ontvangen erfenissen en schenkingen, ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de verdeling van een onderneming. En als sprake is van huwelijkse voorwaarden moet aandacht worden gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de huwelijkse voorwaarden en de bedoeling die u bijvoorbeeld bij het maken van een periodiek en/of finaal verrekenbeding heeft gehad.

Voeren (formele) procedure

Na het vastleggen van de gewenste afspraken, wordt de formele procedure voor u gevoerd om de echtscheiding of het einde van het geregistreerd partnerschap te laten uitspreken, waarna de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in de registers van de Burgerlijke Stand kan worden verwerkt. Voor de beëindiging van een samenlevingscontract is tussenkomst van de rechter niet noodzakelijk. Omdat Marianne Peeters naast mediator ook advocaat is, kan deze wettelijk vereiste procedure in één hand worden afgewikkeld.